Syntyi nainen ikiaikainen
ajasta iäisyydestä
muinaisesta munasta
vaivaisesta varvikosta
kosteasta maan sylistä

Antoi aurinko elon poltteen
antoi tuuli mielen mahdin
antoi vesi taiat tietäjän
antoi maa vanhat viisaat

Kuuli kapo kuovin kutsun
sulosoinnut sotkan suusta
Lennä tytön tylleröinen
nouse maasta maailmalle
tanssi tanhut taivaiset
laula luontosi lujaksi

Lensi tytön tylleröinen
nousi maasta maailmalle
tanssi tanhut taivaiset
lauloi luontonsa lujaksi

Kassapää kaunokainen
kohtasi herjat hurjat
tanssit tanhun tukittiin
laulut lujat lukittiin

Puut metsän kaadettiin
juuret vaimon kadotettiin
vesi virran padottiin
taiat tietäjän tuhottiin
tuulen tuiskut taamottiin
mieli miekkoinen murrettiin

Meni tuhat, meni toinen
nousee kohdusta ikiaikaisen
vihat vetehen viskovi
herjat hurjat hukuttavi
juuret maahan kasvattavi

Nainen suurta suurempi
vahvempi väen voiman
Nostaa tuulet tuimemmat
nostaa vedet virtaavat
nostaa metsät muhevat
Nostaa voiman väkevän

Täst’ ei kulje kurjat kuvat
ei haukut haavaiset
ei aatoksien alistajat
ei raiviot raiskatut

Tässä seisoo vitun voima
vitun voima maan mahti
mahti taivaita koskettavi
Tässä seison
tässä laulan
tässä laulan luontoni lujaksi
tanssin tanhut taivaiset

Miul on valta
miul on voima
miul on villin naisen vapaa huuto